Die konstitusie is opgestel na raadpleging van ondere andere: