Agenda:

  1. Verwelkoming

  2. Besluit om vereniging te stig

  3. Goedkeuring van konstitusie

  4. Verkiesing van die tussentydse bestuur en amp

  5. Algmene bespreking

  1. Afsluiting